คู่มือการใช้งาน

1. คลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการ download e-book

2. คลิก Please login to download

3. ใส่ username : password เพื่อ download

4. คลิกปุ่ม download

5. กรณีที่ยังไม่มี username : password ให้คลิก register เพื่อสมัครก่อน

Copyright © 2014. All rights reserved.